آرشیو اخبار

 • 1397-1-25

  خطاهای شایع در سپاس

  <h1 style="text-align: right;"><strong>خطاهای جامع در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس)</strong></h1> <p>&nbsp;</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  گواهی رتبه بندی سایان رایان اکباتان

  <p>گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی</p> <p>#شرکت_سایان_رایان_اکباتان</p> <p>#نرم_افزار_بیمارستانی</p> <p>#HIS&nbsp;</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-25

  جلسه راه اندازی مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) آذربایجان شرقی

  <p>جلسه راه اندازی مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) آذربایجان شرقی &nbsp; با حضور جناب اقای دکتر صومی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،آقای دکتر سقطی زاده ، جناب اقای دکتر عبادی از معاونت درمان و نمایندگان شرکت های HIS &nbsp;(تیراژه- پیوند داده ها &ndash; طب و رایانه&nbsp; - سایان رایان) مورخ 2/3/96 برگزار و مقرر گردید جهت راه اندازی مرکزMCMC شرکت های نرم افزاری در اسرع وقت نسبت به ارسال داده های مورد نیاز اقدام نمایند.</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  اخذ گواهینامه مطابقت با استاندارد نظام ارجاع نرم افزار HIS سایان رایان اکباتان

  <p><strong>در راستای توسعه و استقرار پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و لزوم پیاده سازی و اجرای &nbsp; آن در سیستم اطلاعاتی بیمارستانی</strong><strong> (نرم افزار</strong><strong> HIS)، </strong><strong>&nbsp;&nbsp;شرکت سایان رایان اکباتان با توکل به خداوند و متعال و تلاش های روز افزون همکاران ، موفق به اخذ گواهینامه مطابقت با استاندارد نظام ارجاع مطابق با طرح تحول نظام سلامت گردید</strong><strong>.</strong></p> <p><a title="نرم افزار HIS" href="../%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/1008"><strong>دریافت و مشاهده گواهینامه</strong></a></p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  جلسه آموزشی مدیران درامد و ترخیص بیمارستانهای همدان

  <p>سومین&nbsp;جلسه آموزش مباحث درامدی و بیمه ای در تاریخ 95/10/27&nbsp;درسالن جلسات مرکز همایش های دانشگاه&nbsp;علوم پزشکی همدان با حضور مسئول&nbsp;درامد دانشگاه جناب اقای یاری&nbsp;و نماینده معاونت محترم درمان سرکار خانم کرمی و جناب آقای مهندس جهانی رابط محترم نرم افزار واحد فناوری اطلاعات دانشگاه و مسولین و کارکنان محترم درامد و It &nbsp;بیمارستان تشکیل گردید.</p> <p>&nbsp;در این جلسه کارشناسان شرکت سایان مباحث مربوط به بیمه ای و تنظمیات نرم افزار را در قالب کارگاه آموزشی و بصور ت عملی آموزش داده &nbsp;و پس از استماع دیدگاه افراد حاضر در جلسه به سئوالاتشان پاسخ مقتضی و راه کار های لازم ارائه گردید.</p> <p>امید است با همت مسئولین محترم دانشگاه جهت ایجاد تعامل هرچه بیشتر برگزاری این گونه جلسات و کارگاه ها ادامه داشته باشد.</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  گواهینامه ارزیابی سال 95

  <p style="text-align: justify;">پس از دو دوره ارزیابی عملکردی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در کشور توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، دور سوم ارزیابی عمکردی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در کشور با ارسال مکاتبه رسمی شرکت های &nbsp;فعال در حوزه نرم افزار های بیمارستانی و همچنین اعلام فراخوان ارزیابی(فراخوان دفتر آمار و فناوری اطلاعات) از کلیه دارندگان محصولات سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد بهره برداری در بیمارستان های کشور، آغاز گردید. در این خصوص، تا زمان آغاز فرآیند ارزیابی عملکردی و پایش قابلیت های اعلامی، گواهی&shy;نامه ارزیابی عملکردی سیستم اطلاعات بیمارستانی برای شرکت های توسعه دهنده به صورت موقت و با اعتبار پایان سال 95 صادر گردیده است. &nbsp;همچنین شرکت سایان رایان اکباتان پس از طی روال فوق &nbsp;گواهی ارزیابی نرم افزار HIS خود را دریافت نمود.</p> <p style="text-align: justify;">برای مشاهده <a title="نرم افزار his" href="../%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/1006">کلیک </a>کنید</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  گواهی ارزیابی عملکرد HIS سایان

  <p>دریافت گواهی ارزیابی عملکرد نرم افزار HIS سایان (سال 1395) &nbsp; از دفتر آمار و &nbsp;فناوری اطلاعات وزارت بهداشت</p> <p>&nbsp;برای مشاهده گواهینامه <a title="HIS سایان" href="../%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/1005">کلیـــک</a> کنید</p> <p>&nbsp;</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  ارزیابی عملکرد نرم افزار HIS

  <p><strong>&nbsp;</strong><strong>با توجه به درخواست های مکرر مسئولین محترم فناوری اطلاعات بیمارستان ها از مجموعه سایان رایان، مبنی بر ارسال گواهینامه ارزیابی عملکرد</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;نرم افزار</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>HIS</strong><strong>سایان بر آن شدیم که</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>،</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>خبری اختصاصی و ویژه</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;در رابطه با این موضوع را به اطلاع کلیه مسئولین مربوطه برسانیم</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>توسعه به&shy;</strong>&nbsp;<strong>کارگیری سامانه اطلاعات بیمارستانی</strong> <strong>(HIS) </strong><strong>در بیمارستان های کشور و توسعه روزافزون سیستم&shy;</strong> <strong>های اطلاعاتی جدید،&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>لزوم تدوین شاخص هایی جهت ارزشیابی نرم افزارهای تولید شده جهت به&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>کارگیری نرم افزارهایی با قابلیت بهتر در حوزه بیمارستانی را ضروری می نماید</strong><strong>.</strong><strong><br /> </strong><strong>در این راستا دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از سال 87 با کمک اساتید، خبرگان و ذینفعان این حوزه اقدام به تدوین اجزاء کارکردی سیستم های اطلاعات بیمارستانی</strong> <strong>(HIS) </strong><strong>نمود و در نهایت مجموعه ای از شاخص های عملکردی برای یک سیستم اطلاعات بیمارستانی</strong> <strong>(HIS) </strong><strong>نمونه تدوین شد و درقالب چارچوبی برای سایر مولفه های کارکردی این گونه سیستم ها ارائه گردید</strong><strong>.</strong><strong><br /> </strong><strong>فرآیند ارزیابی از طریق اعلان فراخوان در سایت دفتر آمار و فناوری اطلاعات &nbsp;وزارت بهداشت و همچنین ارسال شاخص ها و تبیین اهداف ارزیابی به شرکت های شناسایی شده فعال در این بخش اعلام می گردد، و شرکت های فعال در این زمینه با توجه به فراخوان های اعلام شده از سمت سایت دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اقدام به ارسال اطلاعات خود جهت دریافت گواهینامه مربوطه می کنند، و نتیجه ارزیابی انجام شده به همراه چارچوب ارزیابی برای استفاده کلیه بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی در&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>قالب اسناد اعلام می گردد. بدیهی است کلیه بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به استفاده از نرم افزارهای دارای گواهینامه ارزیابی عملکردی وزارت بهداشت می باشند</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>این پروسه تا سال93 ادامه پیدا کرد و&nbsp; فراخوان های مربوط به ارسال مدارک جهت دریافت گواهی ارزیابی &nbsp;عملکرد نرم فزار از ابتدای سال 93 لغایت زمستان 95 انجام نگردیده است، و در دوره زمانی فوق هیچ یک از شرکت های فعال در این زمینه&nbsp; بیمارستانی</strong><strong>(HIS)&nbsp;&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>دارای گواهی ارزیابی عملکرد نرم افزار نیستند. و آخرین گواهی ارزیابی عملکرد نرم افزار سایان رایان اکباتان</strong><strong>(HIS)</strong>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>نیز مربوط به همین تاریخ می باشد که در قسمت اعلانات سایت به آدرس زیر قابل دسترس می باشد</strong><strong>.</strong></p> <p><em>لینک مشاهده گواهی ارزیابی عملکرد نرم افزار</em><em> HIS </em><em>سایان</em> <em>(<a href="../%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/1004">کلیک کنید&nbsp;</a>*** </em><em>برای مشاهده لینک &nbsp;وارد سایت شوید</em><em>)</em></p> <p><strong>همانگونه که در پاراگراف فوق اعلام نمودیم، این فراخوان مجددا در مورخه 1دی 1395 طی فراخوانی از طریق سایت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اقدام به دعوت نموده و همچنین مجموعه سایان رایان اکباتان نیز مدارک مربوطه را جهت دریافت گواهی ارزیابی عملکرد نرم افزار خود به دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال نموده، و مادامیکه گواهی را دریافت نمودیم اطلاعیه آن از طریق سایت سایان رایان اکباتان &nbsp;اعلام می گردد</strong><strong>.</strong></p> <p><em>لینک فراخوان گواهی ارزیابی عملکرد نرم افزار های&nbsp;اطلاعات بیمارستانی</em><em>HIS </em><em>دفتر آمار و فناوری اطلاعات</em> <em>(<a href="http://it.behdasht.gov.ir/news/news/155176/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C">کلیک کنید</a>)</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  دریافت گواهینامه سپاس

  <p><strong><span lang="\">سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت)&nbsp;</span></strong></p> <p><strong>در راستای توسعه و استقرار پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و لزوم پیاده سازی و اجرای آن در سیستم اطلاعاتی بیمارستانی، آزمایشگاهی، در مانگاه، کلینیک و ... &nbsp;شرکت سایان رایان اکباتان با توکل به خداوند متعال و تلاش های روز افزون همکاران ، موفق به اخذ گواهی مطابق با طرح تحول نظام سلامت گردیده است.</strong></p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  ارسال پکت تستی از بیمارستانها به سرورهای دانشگاه علوم پزشکی همدان و اصفهان

  <p>با استعانت &nbsp;و توکل به خدای منان پکت های تستی از چند بیمارستان به سرور ها ارسال گردید و گزارشی تستی برای بررسی و مشاهده در اختیار مسئولین دانشگاه ها قرار گرفت امید است &nbsp;با همکاری و همفکری معاونت های مختلف دانشگاه ها داده های با ارزش مورد نیاز بیمارستانها در یک قالب و فرمت استاندارد در سرور و یا سرورهای دانشگاه ها تجمیع گردد.</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  راه اندازی وب سایت داخلی بیمارستان ابن سینا(557 ارتش) همدان

  <p>کارکرد سایت های داخلی تحت شبکه(اینترانت) ، پیاده سازی وب سایتی است که از هرگونه دسترسی خارج از شبکه سازمان به دور باشد، و فقط تمامی کاربران تحت شبکه فعلی قادر به دیدن و دسترسی به وب سایت را دارا باشند. در حقیقت اینترانت مقیاس کوچکتری از کل اینترنت ولی خصوصی است و مالکیت آن تحت نظر و مدیریت سازمان مربوطه می باشد. هدف اصلی راه اندازی اینترانت تسهیل ارتباط و به اشتراک گذاشتن منابع است که با به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعاتی نقش عمده ای در این معماری را دارد، و به عبارتی دیگر به این نوع پیاده سازی اینترنت در محدوده شبکه سازمان و همچنین بدلیل وجود امنیت بالا را، اینترنت پاک می نامند. که وب سایت فعلی بیمارستان ابن سینا(557 ارتش)همدان از این قاعده مستثنی نمی باشد، و بر اساس همین معماری و تکنولوژی های نوین وب در مورخه 10آبان 1395 توسط تیم برنامه نویسی شرکت سایان رایان اکباتان طراحی و بر روی شبکه داخلی بیمارستان ابن سینا همدان نصب گردید.</p>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  راه اندازی کاربری سوپروایز بیمارستان ها

  سایان رایان اکباتان در جهت سهولت ارتباط بهتر سوپروایزهای بیمارستان با کارشناسان پشتیبانی ، سیستم اختصاصی پرسش و پاسخ خود را، راه اندازی نموده که با دریافت فایل آموزشی مربوطه از امکانات این سیستم برخوردار شود. <br /><br /> <a href='../website.zip' target='_blank' >دانلود کنید</a>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  پرزنت نرم افزار تجمیع داده در دانشگاه همدان

  این نرم افزار یک نرم افزا رمنحصر بفرد و بی رقیب با توجه به تکنولوژی به کار رفته درآن با سرعت بسیار بالا قادر خواهد بود کلیه اطلاعات بانک های اطلاعاتی مختلف را در یک بانک اطلاعاتی تجمیع نماید <br> با توجه به تکنولوژی پیشرفته بکار رفته در طراحی این نرم افزار سرعت انتقال داده به هیچ عنوان قابل مقابسه با انواع روش های موجود همانند وب سرویس ، xml و یا روشهای دیگر نیست. <br> با استفاده از این نرم افزار میتوان کلیه اطلاعات وارد شده در بیمارستانها و یا بانک اطلاعاتی سازمان های دیگر را بصورت توزیع شده و یا متمرکز در یک یا چندین سرور جمع اوری نمود و با استفاده از نرم افزار اختصاصی گزارش ساز کاملا فارسی سایان اقدام به تولید گزارشات متنوع نمود<br> شایان ذکر است کلیه عملیات انتقال اطلاعات بصورت اتوماتیک و بعد از تعریف گیت ها و کانال های مختلف امکان پذیر می باشد.<br> مهندس امین طاهری<br> عکس : تزئینی

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  شیوه نامه اجراي برنامه عملیاتی پرونده الکترونیکی سلامت

  ماده 8: شرکت هاي نرم افزاري تولید کننده سیستم هاي اطلاعاتی که اطلاعات شهروند محور در آن ثبت می گردد و این اطلاعات مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت می باشند. می بایست حتما گواهینامه تبادل اطلاعات با سپاس را از دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت دریافت کرده باشند. فعالیت هاي شرکت هاي فاقد گواهینامه در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت ممنوع می باشد. <a target='_Blank' href='http://www.irannsr.org//parameters/irannsr/modules/cdk/upload/content/news/22091/MoHIT_Actionplan_950518-v6.pdf'>دانلود فایل</a>

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  راه اندازی سایت سایان رایان اکباتان

  شرکت سایان رایان اکباتان در راستای پیشبرد اهداف خود قابلیت های بسیاری همچون ارسال پیام , امکان پرسش و پاسخ و ... در سایت قرار داده است که منجر به ارتباط بهتر بین کارشناسان شرکت و مسئولین his بیمارستان خواهد شد. با امکان پرسش و پاسخ مسئول his قادر خواهد بود سوال خود را در سایت ثبت کرده و در اسرع وقت پاسخ را از سمت کارشناس پشتیبان شرکت دریافت نماید. همچنین با مراجعه به سایت می توان از اخبار جدید آگاهی یافت. در قسمت پیام ها نیز شما قادر به ارسال پیام برای مدیر سایت خواهید بود.

  جزئیات بیشتر
 • 1397-1-24

  جلسه ماهیانه با سوپروایزرین بیمارستانهای استان اصفهان

  طی جلسه مورخ ؟؟؟؟؟؟؟ در سالن جلسات دانشگاه اصفهانبرگزاز گردید بعد از توضیحات آقای مهندس طاهری در مورد اجرایی شدن نسخه جدید نرم افزار شرکت سایان در بیمارستان ها و اضافه شدن امکانات جدید مشکلات و موارد درخواستی تک تک بیمارستانها مورد بررسی قرارگرفت ، سپس با حضور اقای دکتر جهانگرد نماینده درامد دانشگاه اصفهان نحوه محاسبات درامد بخش ها و گزارش های کارانه ای بازگری گردید. در پایان با حضور آقای مهندس محبی سرپرست محترم اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلسه ای با نمایندگان بیمه سلامت مبنی بر اسال داده های سپاس برای بیمه سلامت برگزار گردید.

  جزئیات بیشتر